Nils Nygaard

Nils Nygaard

Nils Nygaard har vært ansatt som professor ved Den juridiske seksjon/Det juridisk fakultet, UiB i perioden 1977-2002. Han er i dag professor emeritus samme sted. Nygaard arbeider innen fagfeltene: skadebot, rettskilde- og metodelære, samt odels- og åsetesrett. Nils Nygaard har blant annet utgitt bøkene Rettsgrunnlag og standpunkt, 2. utg. Bergen: Universitetsforlaget, 2004 og Skade og ansvar. 5. utg. Bergen: Universitetsforlaget, 2000.

Bøker av Nils Nygaard