Velg format

På lager
kr 549

SKRED

Skredfare og sikringstiltak - praktiske erfaringer og teoretiske prinsipper
Hvert år fører skred til tap av menneskeliv og betydelige materielle skader, og flodbølger etter skred hører til de største enkeltulykker i landet vårt. Til sammen har mer enn 4000 mennesker mistet livet i skredulykker i historisk tid.

Skredulykker gjør oftest stort inntrykk på publikum, først og fremst ved at menneskeliv går tapt, men også fordi deres ødeleggende krefter er så voldsomme og de materielle skadene så dramatiske.

Denne boken gir den første, komplette, faglige oversikt over fenomenet skred og flodbølger fra skred i Norge. Fysikkens og matematikkens lovmessigheter legges til grunn for hvorfor og hvordan skred blir utløst og beveger seg. Boken beskriver modeller og metoder som benyttes for å beregne faren, samt dimensjonering og utforming av sikringstiltak.

SKRED er skrevet og redigert av ti erfarne skredeksperter fra Norges Geotekniske Institutt (NGI). NGI har arbeidet med skred helt fra 1953, og her finnes landets største og mest anerkjente fagmiljø for skredforskning og rådgivning innenfor alle typer skred som kan forekomme, både i Norge og i andre land. Forfatterne har utstrakt erfaring fra praktisk rådgivning om skred, skredfare, risikovurderinger og skredkartlegging, og hvordan man hindrer skred i å gjøre skade ved bruk av sikringstiltak.

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023915
  • Utgivelsesdato: 13.06.2014
  • Bokgruppe: 228

Norges Geotekniske Institutt

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. De tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som byggegrunn og byggemateriale.
NGI arbeider i følgende markeder: offshore energi, bygg, anlegg og samferdsel, naturfare og miljøteknologi.
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas, USA.
Mer informasjon om forfatteren