Norges Geotekniske Institutt

Norges Geotekniske Institutt

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. De tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som byggegrunn og byggemateriale.
NGI arbeider i følgende markeder: offshore energi, bygg, anlegg og samferdsel, naturfare og miljøteknologi.
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas, USA.

Bøker av Norges Geotekniske Institutt