Velg format

På lager
kr 469

Skrive - lese - skrive

Begynneropplæringen i norsk. 3. utgave
Ny, oppdatert utgave av solid innføring i begynneropplæringen i lesing og skriving på småskoletrinnet.
"Skrive - lese - skrive" er en innføringsbok for lærere som skal arbeide på småskoletrinnet, med vekt på sammenhengen mellom barns språkutvikling, lesing og skriving. Forfatteren tar for seg alle sentrale problemstillinger i begynneropplæringen med vekt på 1. og 2. trinn, og gir gode råd for fruktbar praksis i klasserommet. Her er også stoff om skriftforming, digitale læringsressurser og sammensatte tekster, lese- og skriveopplæring for minoritetselever, skrive- og lesevansker.

Stoffet er didaktisk og metodisk vinklet, og framstillingen er til dels fortellende. Gjennomgangsfiguren Sondre bidrar til å konkretisere og levendegjøre stoffet. Hvert kapittel har arbeidsoppgaver og anbefalinger for videre lesning.

3. utgaven av boken er grundig gjennomarbeidet og oppdatert.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215019000
  • Utgivelsesdato: 29.08.2011
  • Bokgruppe: 215

Greta Hekneby

Greta Hekneby er høgskolelektor i norsk ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Telemark. Hun har lang erfaring som lærer og øvingslærer i grunnskolen.
Mer informasjon om forfatteren