Velg format

På lager
kr 479

Språket som mening

Innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere
Dette er den første innføringsboka på norsk for studenter i systemisk funksjonell lingvistikk.
Språket er en meningsskapende ressurs som etableres og utvikles når mennesker samhandler med hverandre. Det sentrale i beskrivelsen er språket slik det faktisk blir brukt i ulike kontekster; derfor blir forholdet mellom språk og kultur viktig. I tillegg bygger framstillingen på et vidt tekstbegrep som også berører andre meningsskapende ressurser enn verbalspråket, for eksempel visuell meningsskaping.

Boka inneholder mange ulike teksteksempler og beskrivelser, slik at den skal være relevant for skole og utdanning, og slik at den samsvarer godt med innholdet i læreplaner for både grunnskolen og den videregående skolen. Boka er aktuell for studenter på språkfag, lærerstudenter, lærere og andre interesserte. Boka bygger på Michael Hallidays språkbeskrivelse, men er også inspirert av andre forskere innenfor funksjonell lingvistikk.

Eva Maagerø er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Vestfold.

Informasjon om boka

  • Sider: 248
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215005720
  • Utgivelsesdato: 16.12.2005
  • Bokgruppe: 215

Eva Maagerø

Eva Maagerø er professor i norsk ved Institutt for språk og litteratur, Høgskolen i Sørøst-Norge (Campus Vestfold). Hun arbeider særlig med sosialsemiotikk, systemisk funksjonell lingvistikk, multimodalitet, literacy og pedagogiske tekster. Maagerø har utgitt flere bøker og publisert nasjonalt og internasjonalt.
Mer informasjon om forfatteren