Velg format

På lager
kr 309

Statistikk, kunstig intelligens og profesjonelt skjønn.

Om ulike former for kunnskaping
Hvilken type kunnskap ligger til grunn for profesjonelle valg og beslutninger? Hvilken kunnskap skal yrkesutøvere som skal hjelpe, pleie, undervise eller behandle støtte seg til?

Kunnskap fra algoritmer får en stadig større plass i profesjoners virke. Hvilken rolle kan denne kunnskapen ha, når man tar valg og vurderinger som bører menneskers ve og vel? Kan algoritmene erstatte det profesjonelle skjønnet? Kan medfølelse gi en annen kunnskap enn det algoritmene kan?

Denne boka gir en innføring i kunnskapsteori og redegjør for ulike former for kunnskaping, fra skjønn til algoritmisk, som statistikk og kunstig intelligens. Forfatteren legger vekt på kunnskap som profesjonelle benytter seg av og selv framskaffer. Boka er et alternativ til tradisjonelle vitenskapsteoretiske innføringsbøker. Forskjeller mellom ulike typer kunnskap tydeliggjøres, fra den kunnskapen som det vitenskapelige eksperimentet gir, til kunnskap gjennom skjønn, innlevelse og medfølelse. Det er særlig lagt vekt på statistikk og kunstig intelligens som former for kunnskaping.

Boka kan leses uten videre kjennskap til filosofi, vitenskapsteori og matematikk. Den egner seg som lærebok i metode og vitenskapsteori på mastergradsnivå for studenter i en profesjonsutdanning. Den kan også leses av profesjonelle yrkesutøvere som i det daglige må forholde seg til ulike kunnskapstyper.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215057774
  • Utgivelsesdato: 04.02.2022
  • Bokgruppe: 893

Thomas Dahl

er professor i organisasjon og ledelse ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Han underviser i organisasjon og ledelse, læringsteori og vitenskapsteori. Hans hovedinteresser er kunnskaping: Hvordan blir ulike typer kunnskap til, hvordan brukes de og hvilken rolle spiller de i hverdags- og arbeidsliv?
Mer informasjon om forfatteren