Thomas Dahl

Thomas Dahl

Thomas Dahl er seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn. Han har i lang tid arbeidet med og publisert arbeider knyttet til vitenskaps- og filosofihistoriske problemstillinger, fra antikken og frem til i dag. I den senere tid har han fokusert spesielt på medisin og medisinhistorien, og han har ledet et prosjekt om vitenskapeliggjøringen av medisinen på 1800-tallet.

Bøker av Thomas Dahl