Thomas Dahl

Thomas Dahl

er professor i organisasjon og ledelse ved NTNU. Han har en doktorgrad i vitenskapsstudier, og han har som forsker jobbet i mange år med å studere ulike former for kunnskaping, i vitenskap, i helsevesenet, i skole, i industri og i frivillige organisasjoner. Han underviser i vitenskapsteori, forskningsmetode, læringsteori, organisasjonsutvikling og ledelse.

Bøker av Thomas Dahl