Velg format

På lager
kr 799

Statsansatteloven

Lovkommentar

Informasjon om boka

  • Sider: 328
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030838
  • Utgivelsesdato: 19.06.2020
  • Bokgruppe: 221
Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) regulerer arbeidsforhold i staten. Loven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet tjenestemannsloven fra 1983.

Denne lovkommentaren gir en grundig innføring i statsansatteloven og inneholder kommentarer til hver paragraf i loven samt innledninger til hvert kapittel. I tillegg inneholder boken et mer generelt innledningskapittel. Kommentarene til statsansatteloven er supplert med omtale av sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og annen relevant lovgivning. I boken er det blant annet gitt en særlig bred omtale av
- ansettelsesprosessen i staten
- adgangen til midlertidig ansettelse
- fortrinnsrett
- arbeidsgivers styringsrett
- oppsigelse, avskjed og disiplinærreaksjoner
- saksbehandlingsregler

Boken er skrevet for alle som har befatning med arbeidsrettslige spørsmål i statlig sektor. Kommentarene er utformet med sikte på å gi veiledning til ledere, ansatte i personalfunksjoner og tillitsvalgte i statlig sektor samt advokater og andre med interesse for arbeidsrettslige spørsmål.

Ingeborg Moen Borgerud og Agathe Løwenborg er partnere i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Emilie Veggeland Knudsen er advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Ingeborg Moen Borgerud

Ingeborg Moen Borgerud er partner i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Hun var leder for Arbeidslivslovutvalget, som i NOU 2004: 5 foreslo ny arbeidsmiljølov. Videre var hun leder for Tjenestemannslovutvalget, som i desember 2015 foreslo ny lov om statsansatte. Borgerud har vært rådgiver for flere større omstillinger, både i privat og i offentlig sektor.
Mer informasjon om forfatteren

Agathe Løwenborg

Agathe Løwenborg er partner i Arntzen de Besche Advokatfirma AS.
Mer informasjon om forfatteren