Velg format

På lager
kr 969

Statsforfatningen i Norge

11. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 704
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215017648
  • Utgivelsesdato: 25.09.2017
  • Bokgruppe: 211
«Statsforfatningen i Norge» er et standardverk innen norsk juridisk litteratur, og redegjør for de grunnleggende rettsreglene for vårt statsstyre. Den fremstiller og analyserer de vidtrekkende konstitusjonelle reformer som ble vedtatt gjennom grunnlovsendringene i 2014, 2015 og 2016.
Boken gir en bred innføring i rettsreglene for norsk statsstyre. At borgernes rettigheter i økende grad er blitt nedfelt i grunnlov og lov, har ført til en sterkere rettsliggjøring av politiske spørsmål. På denne måten har statsforfatningsretten også blitt et mer praktisk juridisk fag som advokater, forvaltningsjurister og dommere i større grad må forholde seg til.

Arne Fliflet

Arne Fliflet er høyesterettsadvokat og har vært sivilombudsmann fra 1990 til 2013. Han har i mange år undervist i statsforfatningsrett.
Mer informasjon om forfatteren