Arne Fliflet

Arne Fliflet

Arne Fliflet er høyesterettsadvokat og har vært sivilombudsmann fra 1990 til 2013. Han har i mange år undervist i statsforfatningsrett.

Bøker av Arne Fliflet