Arne Fliflet

Arne Fliflet

Arne Fliflet har vært høyesterettsadvokat og sivilombudsmann og har lang erfaring fra undervisning i statsforfatningsrett.

Bøker av Arne Fliflet