Velg format

På lager
kr 939

Storebrands og forsikringsbransjens historie

Bind 1 og 2: 1767-2017
Noen selskaper blir veldig store og riktig gamle, men det er ikke gitt hvilke som blir nettopp det. Med røtter tilbake til 1767 er Storebrand et av landets eldste selskaper. Dette tobindsverket presenterer historien om Storebrand og norsk forsikringsbransje gjennom 250 år.
«Ulykkens frukter» er tittel på første bind, som rommer historien fra 1700-tallet fram til 1945. I sentrum for beretningen står skadeselskapet Storebrand og livselskapet Idun. Men historien favner langt bredere enn som så. I 1767 ble Norges Brannkasse etablert, den statlige innretningen som senere ble en del av Storebrandkonsernet. Bokens første del gir et langt historisk riss og viser hvordan forsikringsmarkedet vokste fram og ble kontrollert. Andre del omhandler perioden 1912-1945. Dette var en ekspansiv og spennende fase, preget av dristig internasjonalisering, aktiv kapitalforvaltning og lansering av en rekke nye forsikringsprodukter. Under 2. verdenskrig ble Storebrands og Iduns drift vevet inn i okkupasjonsmaktens politikk. Fremstillingen kaster nytt lys over krigshistorien og norske forretningsmenns virke.

«Skadeskutt og livskraftig» er verkets andre bind og tar for seg perioden fra 1945-2017. Boken er en spenningsfylt beretning om et finanskonsern gjennom vekst og turbulente tider. Ved utgangen av andre verdenskrig var Storebrand en ærverdig gigant i norsk finans, og i tiårene som fulgte viste selskapet seg særdeles livskraftig. Forsikringsmarkedet var preget av fusjoner og oppkjøp, Storebrand ble bransjens sultne seierherre med en stadig fetere midje.

En ny konkurransesituasjon og interne stridigheter bød på utfordringer fra 1980-årene. Det patriarkalske vestkantselskapet gjennomgikk et hamskifte. I det gamle Storebrand kjørte direktørene egne heiser. Nå er direktørheisen fjernet for lengst. Penger skulle tjenes på andre måter og nye lederskikkelser utfordret den etablerte orden. Kapitalisten skiftet ansikt. Det ble en urolig tid, med mislykkede raid og rabalder på kammerset. Den mektige næringslivsaktøren var skadeskutt og vaklet. Det var ikke gitt at selskapet skulle overleve.

Forfattere er Sverre August Christensen, Espen Ekberg, Christine Myrvang og Trond Bergh. Alle er næringslivshistorikere ved Handelshøyskolen BI.


«Alt er tipp topp ved dette tusen siders bokverket: emnet, teksten, analysene, perspektivene, arkivundersøkelsene, skandalene, billedmaterialet, note- og kildeapparat. Alle som har lurt på hvor forsikringsselskapene plasserte kapitalen under krigen får svar i dette praktverket».
Espen Søbye, Morgenbladet

Informasjon om boka

  • Sider: 1050
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029542
  • Utgivelsesdato: 29.05.2017
  • Bokgruppe: 227

Christine Myrvang

Christine Myrvang er historiker, forfatter og kritiker. Hun arbeider som professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI.
Mer informasjon om forfatteren

Espen Ekberg

Espen Ekberg er professor ved Handelshøyskolen BI. Han har jobbet særlig med varehandelshistorie, skipsfartshistorie og moderne finanshistorie, samt historiografi. Ekberg har publisert en rekke internasjonale fagartikler og er medforfatter og medredaktør på flere bøker: «Storebrand og forsikringsbransjens historie, bind 1 og 2: 1767-2017» (2017, med Christensen, Myrvang og Bergh), «Mellommannen. Joh. Johannson og kampen om dagligvaremarkedet 1866-2016» (2016, med Thue og Myrvang) og «Næringsliv og historie» (2014, red. med Lønnborg og Myrvang).
Mer informasjon om forfatteren

Sverre August Christensen

Sverre August Christensen er førsteamanuensis ved Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI. Han har jobbet særlig med norsk industri- og teknologihistorie og vært opptatt av betydningen av ulike former for eierskap: statlig, nasjonalt og utenlandsk. Christensen har skrevet flere artikler og bøker. De siste er «Liberale verdier og statlig eierskap» i Magma og «Globaliseringens fortellinger - ABB Norges konsernansvar for olje- og gassvirksomhet» i antologien «Næringsliv og historie».
Mer informasjon om forfatteren

Trond Bergh

Trond Bergh (f. 1946) var frem til 2016 forsker 1 ved Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI. Hans viktigste interesseområder er arbeiderbevegelsens historie, demokrati i arbeidslivet, den norske arbeidslivsmodellen, bedriftshistorie, særlig innen industri, bank og forsikring, jernbanehistorie og overvåkingshistorie. Blant hans viktigste arbeider er "Storhetstid 1945-1965", bind 3 i Arbeiderbevegelsens historie i Norge (1987), "Foredlet virke. Historien om Borregaard 1889-1989" (1989, med Even Lange), "Den hemmelige krigen. Overvåking i Norge 1914-1997" (1998, med Knut Einar Eriksen), "Brytningstider. Storselskapet Orkla 1854-2004" (2004, med Harald Espeli og Knut Sogner), "Nye spor og nye muligheter 1854-1940", bind 1 i Jernbanens historie i Norge 1854-2004 (2004), "Kollektiv fornuft. LOs historie 1969-2009", bind 3 i LOs historie (2009) og "Tiden går. Gjensidige i 200 år" (2016, med Harald Espeli).
Mer informasjon om forfatteren