Trond Bergh

Trond Bergh

Trond Bergh (f. 1946) var frem til 2016 forsker 1 ved Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI. Hans viktigste interesseområder er arbeiderbevegelsens historie, demokrati i arbeidslivet, den norske arbeidslivsmodellen, bedriftshistorie, særlig innen industri, bank og forsikring, jernbanehistorie og overvåkingshistorie. Blant hans viktigste arbeider er "Storhetstid 1945-1965", bind 3 i Arbeiderbevegelsens historie i Norge (1987), "Foredlet virke. Historien om Borregaard 1889-1989" (1989, med Even Lange), "Den hemmelige krigen. Overvåking i Norge 1914-1997" (1998, med Knut Einar Eriksen), "Brytningstider. Storselskapet Orkla 1854-2004" (2004, med Harald Espeli og Knut Sogner), "Nye spor og nye muligheter 1854-1940", bind 1 i Jernbanens historie i Norge 1854-2004 (2004), "Kollektiv fornuft. LOs historie 1969-2009", bind 3 i LOs historie (2009) og "Tiden går. Gjensidige i 200 år" (2016, med Harald Espeli).

Bøker av Trond Bergh