Velg format

På lager
kr 559

Strategisk ledelse i krise og krig

Det norske systemet
Boken tar for seg håndtering av ulike typer nasjonale kriser og diskuterer særlig utfordringer som går på tvers av departementer og etater. Hovedfokus er kriser som truer samfunnssikkerheten og statssikkerheten, som mulige hendelser i de maritime nordområdene, terror og cybertrusler.

«Strategisk ledelse i krise og krig» har fire hoveddeler: teoretisk om strategisk krisehåndtering; etterretning og situasjonsforståelse; nasjonal strategisk krisehåndtering samt krig på norsk jord. Bidragsyterne er erfarne fagfolk og forskere med ekspertkompetanse på områdene de skriver om.

Boken vil være nyttig lesning for alle som er involvert eller interessert i beredskapsarbeid og krisehåndtering, og er en godt egnet introduksjon til disse feltene for studenter på bachelor- og masternivå. Strategisk ledelse i krise og krig er en gjennomgående oppdatert utgave av en bok med samme tittel fra 2010, med mange nyskrevne kapitler.

Bidragsytere: Natalia Andreassen, Mona S. Arnøy, Bjørn T. Bakken, Jørn V. Berseth, Brita Bjørkelo, Gjert Lage Dyndal, Monica Endregard, Øistein Espenes, Gunnar Fermann, Jan O. Finseth, Patricia Flakstad, Karsten Friis, Per M. Frost-Nielsen, Rune Glomseth, Thorvald Hærem, Vegard V. Hansen, Ellen T. Haugestad, Bjørn-Olav Heieraas, Paal Hilde, Pia T. Jansen, Sigrid R. Johansen, Ann Karin Larssen, Ole J. Maaø, Espen R. Mathiesen, Odd E.F. Olsen, Hanne Røislien, Sigmund Simonsen, Atle Tangen, Magne Aarset.

Informasjon om boka

  • Sider: 464
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035468
  • Utgivelsesdato: 31.07.2020
  • Bokgruppe: 214

Ann Karin Larssen

Ann Karin Larssen er førstelektor på Forsvarets høgskole/Luftkrigsskolen i Trondheim. Larssen er utdannet statsviter. Hun er redaktør for Luftkrigsskolens skriftserie. I 2016 var hun medredaktør for boken Political Rationale and International Consequences of the War in Libya, der hun skrev delkapittelet «Russia: The Principle of Non-Intervention and the Libya Case».
Mer informasjon om forfatteren

Gjert Lage Dyndal

Gjert Lage Dyndal er oberst i Luftforsvaret, og «sjef operasjoner» ved Luftforsvarets operasjonssenter (NAOC). Han er tilknyttet Forsvarshøgskolan i Stockholm som dosent i strategi og luftmakt. Han har i tillegg til sin militære bakgrunn en MPhil i krigsstudier og en PhD i moderne historie. Dyndal har publisert bredt innen krisehåndtering, militærmakt og sikkerhetspolitikk.
Mer informasjon om forfatteren