Ann Karin Larssen

Ann Karin Larssen

Ann Karin Larssen er førstelektor på Forsvarets høgskole/Luftkrigsskolen i Trondheim. Larssen er utdannet statsviter. Hun er redaktør for Luftkrigsskolens skriftserie. I 2016 var hun medredaktør for boken Political Rationale and International Consequences of the War in Libya, der hun skrev delkapittelet «Russia: The Principle of Non-Intervention and the Libya Case».

Bøker av Ann Karin Larssen