Velg format

På lager
kr 749

Taushetsplikt i forvaltningen

Boken gir en grundig og oversiktlig innføring i reglene om forvaltningens taushetsplikt for personlige forhold og næringsopplysninger, med dypdykk i de mange vanskelige problemstillingene som taushetsplikten reiser.

Taushetsplikten utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig. Retten til privatliv, personvernhensyn, ytringsfrihet og innsynsretten utgjør et viktig bakteppe for forståelsen av forvaltningens taushetsplikt. Blant temaene som behandles, er hva det vil si å ha taushetsplikt, unntakene fra plikten, mulighetene til å dele taushetsbelagte opplysninger, særreglene for forskere, taushetspliktens anvendelse i rettstvister og konsekvensene av brudd på taushetsplikten. Boken har utførlige henvisninger til uttalelser fra lovavdelingen, Sivilombudsmannen, rettspraksis og juridisk litteratur.

Boken vil være til nytte for alle som jobber med taushetsplikt, enten det er saksbehandlere, parter, advokater, dommere, journalister eller andre.

Informasjon om boka

  • Sider: 416
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034355
  • Utgivelsesdato: 29.06.2021
  • Bokgruppe: 221

Jon Sverdrup Efjestad

Jon Sverdrup Efjestad har erfaring som dommerfullmektig fra Haugaland tingrett og Oslo tingrett, samt fra Sivilombudsmannen. Siden 2016 har Efjestad vært advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. Han har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009).
Mer informasjon om forfatteren

Camilla Selman

Camilla Selman er spesialist innenfor arbeidsrett, forvaltningsrett og prosedyre. Hun har tidligere erfaring fra Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, flere år som advokat hos kommuneadvokaten og vært partner i Advokatfirmaet Wiersholm. I 2007 fikk hun møterett for Høyesterett. Selman har vært partner i Hjort siden 2013. Hun er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1997).
Mer informasjon om forfatteren