Velg format

kr 699
Forventet i salg 14.06.2021

Taushetsplikt etter forvaltningsloven

Informasjon om boka

  • Sider: 250
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034355
  • Utgivelsesdato: 14.06.2021
  • Bokgruppe: 221
Forvaltningen har tilgang til store mengder svært personlige opplysninger om enkeltmennesker som av ulike grunner kommer i kontakt med det offentlige - enten fra han som søker NAV om støtte, eller hun som søker utlendingsmyndighetene om asyl, barnet som tar kontakt med læreren etter å ha blitt mobbet på skolen eller familien som får bistand fra barnevernet.

Taushetsplikten skal beskytte forvaltningens brukere mot at sensitive opplysninger kommer på avveie. Slik skal taushetsplikten bidra til å sikre at befolkningen har tillit til forvaltningen. Samtidig skal forvaltningen arbeide for åpenhet og offentlighet.

Denne boken gir en oversiktlig og grundig innføring i reglene om forvaltningens taushetsplikt. I boken drøftes blant annet hva det vil si å ha taushetsplikt, innholdet i taushetsplikten for personlige forhold og forretningshemmeligheter, unntakene fra reglene og mulighetene til å dele taushetsbelagte opplysninger med andre. Boken behandler forholdet til personopplysningsdirektivet og menneskerettighetene. Taushetspliktens anvendelse i rettstvister og sanksjoner ved brudd på taushetsplikten er også grundig behandlet. Boken har utførlige henvisninger til uttalelser fra lovavdelingen, Sivilombudsmannen, rettspraksis og annen juridisk litteratur.

Boken er bygget opp slik at den både skal gi oversikt til den som ikke kjenner reglene fra før, og mulighet for dypdykk i de mange vanskelige problemstillingene taushetsplikten reiser. Den vil være til nytte for alle som jobber med taushetsplikt, enten det er saksbehandlere, parter, advokater, dommere, journalister eller andre.

Jon Sverdrup Efjestad

Jon Sverdrup Efjestad har erfaring som dommerfullmektig fra Haugaland tingrett og Oslo tingrett, samt fra Sivilombudsmannen. Siden 2016 har Efjestad vært advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. Han har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009).
Mer informasjon om forfatteren

Camilla Selman

Camilla Selman er spesialist innenfor arbeidsrett, forvaltningsrett og prosedyre. Hun har tidligere erfaring fra Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, flere år som advokat hos kommuneadvokaten og vært partner i Advokatfirmaet Wiersholm. I 2007 fikk hun møterett for Høyesterett. Selman har vært partner i Hjort siden 2013. Hun er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1997).
Mer informasjon om forfatteren