Velg format

På lager
kr 389

Teaching English in Norwegian classrooms

From research to practice

Informasjon om boka

  • Sider: 248
  • Språk: Engelsk
  • ISBN: 9788215032283
  • Utgivelsesdato: 28.02.2020
  • Bokgruppe: 216
Hvordan foregår undervisningen i engelskfaget på ungdomstrinnet og i videregående skole, i innføringsklasser og yrkesfaglige klasser?

Denne boken presenterer ny forskning om hva lærerne gjør i engelsktimene, hvordan elevene oppfatter engelskundervisningen, og hva som motiverer dem. Forfatterne presenterer hva som kjennetegner god engelskundervisning knyttet til språklæring, kommunikasjon og møter med engelskspråklige tekster. Boken handler om hva elevene bruker engelsk til i og utenfor skolen, og hvordan det påvirker det nye engelskfaget.

Gjennom teori og forskningsbaserte eksempler viser forfatterne hva som er vanlige undervisningsformer i dagens engelskfag, og hvordan skolen kan legge til rette for at alle elever utvikler engelskkompetansen sin i et samfunn hvor språk blir stadig viktigere.

Boken er viktig lesning både for lærere, lærerutdannere og lærerstudenter, og alle som jobber med å utvikle engelskfaget i skolen.

Lisbeth M. Brevik og Ulrikke Rindal er begge ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo som førsteamanuenser i engelskdidaktikk. De har både sammen og hver for seg publisert en rekke artikler og bøker. En av deres nyeste utgivelser er "English didactics in Norway - 30 years of doctoral research" (2019).

Hør Lisbeth M. Brevik i NRK Språkteigen

Prates det mest engelsk eller norsk i elevenes engelskundervisning? (12.april. 2020)

Lisbeth M. Brevik

Lisbeth M. Brevik is Associate Professor of English didactics at the Department of Teacher Education and School Research at the University of Oslo. Her research interests relate mainly to sociocultural aspects of learning and teaching English in secondary school and teacher education. Her current research is concerned with quality English teaching using video-observation data, and scaffolding reading comprehension in and outside school.
Mer informasjon om forfatteren

Ulrikke Rindal

Ulrikke Rindal is Associate Professor of English didactics at the Department of Teacher Education and School Research at the University of Oslo. Her research interests relate mainly to sociolinguistic aspects of learning and teaching English, focusing specifically on oral communication. Her current research is concerned with attitudes towards non-native spoken English, and quality English teaching using video-observation data.​
Mer informasjon om forfatteren