Velg format

Kommer for salg
28.02.2020
kr 389

Teaching English in Norwegian classrooms

From research to practice

Informasjon om boka

  • Sider: 248
  • Språk: Engelsk
  • ISBN: 9788215032283
  • Utgivelsesdato: 28.02.2020
  • Bokgruppe: 216
Hvordan foregår undervisningen i engelskfaget på ungdomstrinnet og i videregående skole, i innføringsklasser og yrkesfaglige klasser?

Denne boken presenterer ny forskning om hva lærerne gjør i engelsktimene, hvordan elevene oppfatter engelskundervisningen, og hva som motiverer dem. Forfatterne presenterer hva som kjennetegner god engelskundervisning knyttet til språklæring, kommunikasjon og møter med engelskspråklige tekster. Boken handler om hva elevene bruker engelsk til i og utenfor skolen, og hvordan det påvirker det nye engelskfaget.

Gjennom teori og forskningsbaserte eksempler viser forfatterne hva som er vanlige undervisningsformer i dagens engelskfag, og hvordan skolen kan legge til rette for at alle elever utvikler engelskkompetansen sin i et samfunn hvor språk blir stadig viktigere.

Boken er viktig lesning både for lærere, lærerutdannere og lærerstudenter, og alle som jobber med å utvikle engelskfaget i skolen.

Lisbeth M. Brevik og Ulrikke Rindal er begge ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo som førsteamanuenser i engelskdidaktikk. De har både sammen og hver for seg publisert en rekke artikler og bøker. En av deres nyeste utgivelser er "English didactics in Norway - 30 years of doctoral research" (2019).

Ulrikke Rindal

Ulrikke Rindal har doktorgrad i engelsk didaktikk fra Universitetet i Oslo og er postdoktor knyttet til ProTed ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Hennes forskningsinteresser er knyttet til muntlig kommunikasjon og sosiolingvistiske aspekter ved språklæring. Ved ILS har hun undervist i engelsk didaktikk i lærerutdanningen, og for tiden forsker hun på oppfatninger om språkferdigheter og undervisningskvalitet ved bruk av videoobservasjonsdata.
Mer informasjon om forfatteren