Ulrikke Rindal

Ulrikke Rindal

Ulrikke Rindal har doktorgrad i engelsk didaktikk fra Universitetet i Oslo og er postdoktor knyttet til ProTed ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Hennes forskningsinteresser er knyttet til muntlig kommunikasjon og sosiolingvistiske aspekter ved språklæring. Ved ILS har hun undervist i engelsk didaktikk i lærerutdanningen, og for tiden forsker hun på oppfatninger om språkferdigheter og undervisningskvalitet ved bruk av videoobservasjonsdata.

Bøker av Ulrikke Rindal