Velg format

kr 499
Kommer for salg

Teamet

Utvikling, effektivitet og endring i grupper, 2. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 375
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030265
  • Utgivelsesdato: 27.04.2020
  • Bokgruppe: 212
I en verden med økende digitalisering og globalisering, er det viktigere enn før å utvikle team som presterer bedre enn konkurrentene.

Ny forskning gjør gamle sannheter om teambygging til skamme. Andreutgaven av «Teamet» er en oppdatert fremstilling av denne forskningen, og hva den betyr i praktisk arbeid.

Del 1 gir en selvstendig og konsentrert oversikt med praktiske tips. Del 2 og 3 gir et dypdykk i gruppefenomener med praktiske eksempler og del 4 tar for seg ledergrupper og moderne teamledelse.

«Teamet» er en grundig innføringsbok i teamarbeid og hvordan team bør utvikles for å yte godt. Boken er rikt illustrert med eksempler fra norske grupper og henvender seg til alle som vil studere, utvikle og mestre team. Både teoretikeren som vil vite hvorfor, og praktikeren som vil vite hvordan, vil ha stort utbytte av denne boken.

Sagt om førsteutgave:

«SPGR som er brukt som illustrasjon i denne boken, er utmerket både som teori og metode og kan brukes overfor individer, grupper og organisasjoner. SPGR blir ikke bare anvendt i vestlig kulturer, men også i Asia.»

Professor Jae Ho Park Ph.D., Yeungnam University, Korea

Endre Sjøvold

Endre Sjøvold er professor ved Institutt for industriell økonomi ved NTNU. Han startet sin karriere som IT-konsulent, men erfarte tidlig at det sjeldent er teknologien som er hovedårsaken til mislykkede endringsprosjekter. Han skiftet derfor raskt fagområde og tok etter hvert en doktorgrad i organisasjonspsykologi. 30 års erfaring fra næringslivet, blant annet som konsulent i store omstillingsprosjekter samt solid teoretisk ballast, gjør han spesielt velegnet til å skrive om team og team utvikling.
Mer informasjon om forfatteren