Velg format

På lager
kr 379

Tegn-til-tale i barnehage og skole

Arrangement:

Velkommen til konferanse om tegn-til-tale i forbindelse med lansering av boka arrangert av Høgskulen på Vestlandet Bergen, se informasjon her

Tegn-til-tale er en metode for språkstøtte der man kombinerer talespråk i rolig tempo med tegn til ett eller flere ord i setninga. Tegna er (ofte) henta fra tegnspråk, og tegn som språkstøtte ser ut til å være nyttig for ulike grupper hørende barn. Tegn-til-tale blir brukt i mange barnehager og skoler i dag, særlig i kommunikasjon med barn med forsinka språkutvikling, men også i hele barnegrupper på småbarnsavdelinger eller med barn som har norsk som andre talespråk.

Tegn-til-tale i barnehage og skole er en fagfellevurdert, vitenskapelig antologi med mål om å styrke eksisterende praksis med forsking og faglige begrunnelser. Boka har bidrag fra sentrale fagpersoner fra utdanningsinstitusjoner og praksisfeltet, blant annet språkforskere, pedagoger, spesialpedagoger, ei mor og en som selv brukte tegn-til-tale i oppveksten.

Boka passer for alle som vil lære mer om god kommunikasjon og inkludering i barnehage og skole.

Redaktørene har med seg bidragsyterne Nina Braadland, Gunn Marit Edland, Maria Elofsson¸ Cathrine Evensen, Mia Johansen, May Britt Nordtveit, Wenche Rognlid, Elin Stampeløkken, Tobba Therkildsen Sudmann, Gunn Irene Suhr, Gro Hege S. Urdal og Arnfinn Muruvik Vonen.

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215059921
  • Utgivelsesdato: 17.03.2023
  • Bokgruppe: 215

Inger Birgitte Torbjørnsen

Inger Birgitte Torbjørnsen er høgskolelektor på Institutt for velferd og deltaking på Høgskulen på Vestlandet (HVL). Der forsker hun blant annet på bruk av tegn til alle i barnehagen og læringsmiljø for hørselshemmede elever i grunnskolen.
Mer informasjon om forfatteren

Randi Neteland

Randi Neteland er førsteamanuensis på Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet(HVL). Fagfeltet hennes er norsk språk, språkbruk, språklig variasjon og -endring, og barns språkutvikling. Randi Neteland vant Universitetsforlagets lærebokpris for 2018.
Mer informasjon om forfatteren

Edit Bugge

Edit Bugge er førsteamanuensis i norsk ved Høgskulen på Vestlandet, der ho underviser i lærarutdanninga og i barnehagelærarutdanninga. Ho har skrive ei rekkje vitskaplege artiklar om barns språktileigning og om språkleg variasjon og endring.
Mer informasjon om forfatteren