Inger Birgitte Torbjørnsen

Inger Birgitte Torbjørnsen

Inger Birgitte Torbjørnsen er høgskolelektor på Institutt for velferd og deltaking på Høgskulen på Vestlandet (HVL). Der forsker hun blant annet på bruk av tegn til alle i barnehagen og læringsmiljø for hørselshemmede elever i grunnskolen.

Bøker av Inger Birgitte Torbjørnsen