Velg format

På lager
kr 349

Teknologivitenskap

Forskningsmetode for teknologer
«Teknologivitenskap» handler om design og utvikling av nye objekter og prosesser. Dette er håndboken for alle som jobber med forskning og utvikling av ny teknologi.

En forsker i teknologivitenskap er opptatt av å finne løsninger på et problem gjennom inNovativt design og utvikling av nye objekter eller prosesser. Der mer tradisjonelle vitenskaper har som mål å forklare verden som den er, er teknologivitenskapen opptatt av å frembringe noe nytt for å tilfredsstille eksisterende eller fremtidige menneskelige behov.

Boken dekker alle faser av den teknologivitenskapelige forskningsprosessen, fra identifisering av problemet som skal løses, via formulering av hypoteser og planlegging til prediksjoner, evaluering og kvalitetssikring. To kapitler er viet artikkelskriving og publisering. Boken begynner med å introdusere teknologivitenskap og avslutter med å plassere den i en vitenskapsfilosofisk helhet.

Ketil Stølen er forskningsleder ved SINTEF og professor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 216
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034270
  • Utgivelsesdato: 16.12.2019
  • Bokgruppe: 219