Velg format

På lager
kr 599

Tenk!

Lærebok til ex.phil.
Ex.phil. har tre viktige formål:

- å bidra til å oppøve ferdigheter i kritisk tenkning
- å gi innblikk i noe av egenarten ved vitenskapelig tenkemåte
- å invitere til refleksjon over noen grunnleggende spørsmål om tilværelsen

Tenk! er laget for å hjelpe deg som student til å få godt utbytte av ex.phil (examen philosophicum). Forfatterne gir en introduksjon til et utvalg av filosofiske teorier, modeller og begreper og viser hvordan du anvender den filosofiske verktøykassen.

Boken har fem deler. Første del handler om argumentasjon. Å kunne argumentere saklig er viktig i vitenskapelig arbeid og en ferdighet vi bruker i mange andre sammenhenger. Pål Antonsen og Ole Hjortland gir en kort innføring i analyse og vurdering av argumentasjon.

I del to gir Fredrik Haraldsen en innføring i diskusjonen om hva som kjennetegner den vitenskapelige tenkemåten.

Natur-, teknologi- og menneskesyn er tema for bokens tredje del. Solveig Bø, Miriam Kyselo og Asle H. Kiran tar for seg tradisjonelle og nyere filosofiske perspektiv på mennesket selv, samt forholdet vi har til våre omgivelser generelt, og teknologi spesielt.

Etikk handler blant annet om hva det er som kjennetegner riktige handlinger. Filosofisk etikk forsøker å gi rasjonelle grunner for at noe er moralsk riktig eller galt, og stiller også spørsmål ved forutsetningene for moralsk tenkning. I del fire introduserer Kjetil Skjerve, Espen Lauritzen og Hannah Winther grunnleggende teorier fra filosofisk etikk.

I del fem, om politisk filosofi, tar Kjartan K. Mikalsen opp spørsmålet om på hvilket grunnlag og i hvilken utstrekning myndighetene bør kunne bestemme over og bruke makt overfor borgere. Cathrine Holst drøfter hvordan politisk makt bør organiseres. Er det slik at politiske beslutninger bør være mest mulig demokratisk forankret, eller kan ulike former for ekspertstyre være å foretrekke?

Tenk! Lærebok til ex.phil. er fellespensum på ex.phil. ved NTNU.

Bokens forfattere er ansatt ved NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Erlend M. Dons og Kjetil Skjerve er bokens redaksjonssekretærer.

Informasjon om boka

  • Sider: 352
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215068220
  • Utgivelsesdato: 07.08.2023
  • Bokgruppe: 217

Pål Antonsen

er førstelektor i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo. Han forsker på språkfilosofi, logikkens filosofi og argumentasjon.

Antonsen har tidligere jobbet ved Universitet i Bergen og Trinity College Dublin.

Sammen med Ole Hjortland har han drevet nettstedet Logikksjekk.no. I 2019 vant de Det humanistiske fakultets formidlingspris for sitt arbeid med logikksjekk av den offentlige debatten.
Mer informasjon om forfatteren

Solveig Bøe

er professor i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap , NTNU. Hennes fagfelt er metafysikk, estetikk, kunstfilosofi og filosofihistorie.
Mer informasjon om forfatteren

Erlend M. Dons

er universitetslektor i filosofi og emneansvarlig for exp.phil. ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.
Mer informasjon om forfatteren

Fredrik Haraldsen

er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.
Mer informasjon om forfatteren

Ole Hjortland

er professor i filosofi og prodekan for forskning og formidling ved Universitetet i Bergen.

Hjortland forsker på logikk og rasjonalitet. 2016-2021 ledet han et prosjekt om logikkens filosofi finansiert av Norges Forskningsråd. Han er medlem av Munich Center for Mathematical Philosophy (LMU Munich) og underredaktør for logikk i tidsskriftet Ergo.

Sammen med Pål Antonsen har han drevet nettstedet Logikksjekk.no. I 2019 vant de Det humanistiske fakultets formidlingspris for sitt arbeid med logikksjekk av den offentlige debatten.
Mer informasjon om forfatteren

Cathrine Holst

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hun er også tilknyttet CORE Senter for likestillingsforskning, Institutt for samfunnsforskning. Cathrine Holsts faglige interesser er politisk sosiologi og demokratiforskning, sosial og politisk teori, kunnskap og ekspertise i politikken, EU, den nordiske modell og europeisk integrasjon, likestillingspolitikk, feministisk teori og kjønnsforskning.
Mer informasjon om forfatteren

Asle Kiran

er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU. Forsker på hvordan skape velferd med velferdsteknologi og underviser blant annet på ex.phil.
Mer informasjon om forfatteren

Miriam Kyselo

er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap , NTNU.
Mer informasjon om forfatteren

Espen André Lauritzen

er universitetslektor i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.
Mer informasjon om forfatteren

Kjartan Koch Mikalsen

er førsteamanuensis i filosofi og undervisningsleder for ex.phil. ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU. Han forsker særlig på politisk filosofi og rettsfilosofi. Koch Mikalsen er med i redaksjonsrådet til Norsk filosofisk tidsskrift.
Mer informasjon om forfatteren

Kjetil Skjerve

er førsteamanuensis i filosofi og emneansvarlig for ex.phil. ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.
Mer informasjon om forfatteren

Hannah Winther

er stipendiat i anvendt etikk ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU og Københavns Universitet. I avhandlingen diskuterer hun om genredigering av oppdrettslaks kan være moralsk akseptabelt.


Winther er også redaktør i Salongen - nettidsskrift for filosofi og idéhistorie og redaktør for filosofiserien i forlaget H//O//F.
Mer informasjon om forfatteren