Velg format

På lager
kr 419

Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning

Boken presenterer ulike tilnærminger til teori og praksis innenfor det barnehagevitenskapelige området.

Barnehagevitenskap er et tverrdisiplinært felt der forskningen på ulike måter vektlegger kunnskapsutvikling om barn og barndom i samfunnets ulike institusjoner og arenaer. Innenfor kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen arbeides det med overgripende problemstillinger som er relevante for barns læring, utvikling og oppvekstsvilkår; sosialisering, identitet, kommunikasjon og kultur. Bidragsyterne i boka representerer ulike kunnskapsområder, noe som gjør at boken kan brukes tverrfaglig i utdanningen.

«Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning» bidrar med viktig og relevant vitenskapsteori til en barnehagelærerutdanning som gjennom ny rammeplan i 2013 fikk krav om forskningsbasert undervisning.

Redaktørene Anita Berge og Eva Johansson har med seg bidragsyterne Marit Alvestad, Hallgjerd Byrkjeland, Anne Karin Fotland, Mari Anne Ellingsen Gryte, Kirsten Halle, Karin Hole, Margrethe Jernes, Elsa Helen Kaltvedt, Åse Dagmar Knaben, Aud Torill Meland, Berit Tofteland, Barbara Maria Sageidet, Inger Benny Espedal Tungland og Torill Vist.

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215026800
  • Utgivelsesdato: 12.10.2017
  • Bokgruppe: 215

Eva Marianne Johansson

Professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring med forskning om barns læring i barnehage og tidlige skoleår. Eva har medvirket i et stort antall nasjonale og internasjonale studier og har publisert en rekke artikler og bøker, både i Norge og i Sverige.
Mer informasjon om forfatteren