Velg format

På lager
kr 489

Til allmenn nytte: Om gaver, sparebanker og sparebankstiftelser gjennom 200 år

Sparebankene har inngått i den norske finansielle floraen i 200 år. De fleste kjenner dem nettopp som banker, arenaer som er viktige for folk i form av innskuddsmuligheter og som kilder til boligfinansiering. Langt mindre kjent er sparebankenes gavetradisjon. Til allmenn nytte er en kollektiv biografi over denne gavetradisjonen.

Sparebanker er annerledes enn andre banker. Fri for eiere som forventet utbytter, begynte sparebankene og deres menn i 1840-årene å gi gaver til allmennyttige formål i sine lokalsamfunn. Sparebanker bygde skoler og kirker, finansierte vannverk og veier og var en viktig bidragsyter til fremveksten av et sivilsamfunn.

I 2020 ga sparebankstiftelser og sparebanker til sammen 2,3 milliarder kroner til en rekke formål innen kultur, idrett, friluftsliv og forskning.

Denne boken løfter viktige spørsmål knyttet til gavenes plass i sparebankenes selvforståelse, gavenes makt i formingen av lokalsamfunn og hvordan sparebankene som givere virket i samspill med andre.

Informasjon om boka

  • Sider: 384
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215056692
  • Utgivelsesdato: 30.09.2022
  • Bokgruppe: 227

Lars Fredrik Øksendal

Lars Fredrik Øksendal (f. 1972) er førsteamanuensis i økonomisk historie ved Høgskolen i Innlandet og har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole i 2008. Øksendal har primært arbeidet med emner innenfor finansiell og monetær historie, og har blant annet vært tilknyttet Norges Bank, Arbeids- og Sosialdepartementet og Oslo Børs. Han har redigert The Gold Standard Peripheries: Monetary Policy, Adjustment and Flexibility in a Global Setting (2012) sammen med Anders Ögren, skrevet A Monetary history of Norway, 1816-2016 (2016) sammen med Jan Tore Klovland og Øyvind Eitrheim, Modellbyggere. Det tekniske beregningsutvalg for inntekstoppgjørene, 1967-2017 (2017) sammen med Eivind Thomassen og Børsen. Markedsplass og møteplass 1819-2019 (2019) med Camilla Brautaset og Gunhild J. Ecklund.
Mer informasjon om forfatteren