Lars Fredrik Øksendal

Lars Fredrik Øksendal

Lars Fredrik Øksendal (f.1972) er en forsker i økonomisk historie institusjonelt tilknyttet Norges Handelshøyskole hvor han også fikk sin doktorgrad fra (2008). Senere stoppesteder har vært Norges Bank, Arbeids- og Sosialdepartementet og nå siste Oslo Børs. Øksendal har primært arbeidet med emner fra finansiell og monetær historie, og kan vise til omfattende internasjonal publiseringsaktivitet. Han var medredaktør for «The Gold Standard Peripheries: Monetary Policy, Adjustment and Flexibility in a Global Setting» (2012) og medforfatter av «A Monetary history of Norway, 1816-2016» (2016) og «Modellbyggere. Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, 1967-2017» (2017).

Bøker av Lars Fredrik Øksendal