Velg format

På lager
kr 309

Tverrfaglig dybdelæring

Om og for demokrati og medborgerskap – bærekraftig utvikling – folkehelse og livsmestring
I denne boken blir de tre tverrfaglige temaene i den nye læreplanen LK20 analysert og drøftet kritisk og konstruktivt.

Koritzinsky presenterer konkrete eksempler på hvordan disse temaene kan undervises i, ut fra læreplanens overordnede del og kompetansemålene i ulike fag. Boken har over to hundre tverrfaglige oppgaver for skolehverdagen, i tillegg til eksempler for temadager, storyline-opplegg og prosjektarbeid der ulike fag er regifag. Oppgavene og de metodiske eksemplene følger opp læreplanens vekt på elevenes utforskende og praktiske læring og kritiske tenkning. Mange av oppgavene og eksemplene viser også til åpenbare sammenhenger mellom læreplanens tre tverrfaglige temaer.

Tverrfaglig dybdelæring vil være nyttig for pedagogikk- og lærerstudenter, skoleledere og lærere generelt. Det viktigste målet for boken er å kunne bidra til at studenter og lærere får mer lyst, mot og kompetanse til å arbeide med tverrfaglige spørsmål, temaer og metoder - ut fra ønsket om å styrke egen og elevenes dybdeforståelse av læreplanens tre tverrfaglige temaområder.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215049564
  • Utgivelsesdato: 26.05.2021
  • Bokgruppe: 893

Theo Koritzinsky

Theo Koritzinsky har vært universitetslektor i statsvitenskap og sosiologi og har senere arbeidet
med lærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akeshus / OsloMet. Han har lang erfaring
med etterutdanning, læreplanarbeid og som forlagskonsulent i samfunnsfag. Han har
skrevet flere fag- og lærebøker i samfunnskunnskap og om tverrfaglig prosjektarbeid, læreplananalyse, norsk og internasjonal politikk. Han har bred erfaring fra politikk og samfunnsliv
- blant annet som tidligere medlem i Oslo bystyre, som stortingsrepresentant og medlem i
Norsk kulturråd, Nordisk Råd og Europarådet.
Mer informasjon om forfatteren