Velg format

kr 469

Tverrfaglig samarbeid

perspektiv og strategi. 2. utgave
Tverrfaglig samarbeid er avgjørende for gode resultater i arbeidet med funksjonshemmede, alvorlig og kronisk syke og andre mennesker med spesielle behov.
Forfatterne hevder at tverrfaglig samarbeid er avgjørende for gode resultater i arbeidet med funksjonshemmede, alvorlig og kronisk syke og andre mennesker med spesielle behov. I boka kombinerer de teoretisk innsikt med praktisk erfaring og legger vekt på de pedagogiske utfordringene som er knyttet til tverrfaglig samarbeid.

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215005386
  • Utgivelsesdato: 06.08.2004
  • Bokgruppe: 213

Kirsti Lauvås

Kirsti Lauvås er utdannet cand.paed.spec og er ansatt ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Per Lauvås

Per Lauvås er professor ved Høgskolen i Østfold og arbeider med kvalitetsutvikling på det pedagogiske området.
Mer informasjon om forfatteren