Per Lauvås

Per Lauvås

Per Lauvås er professor ved Høgskolen i Østfold og arbeider med kvalitetsutvikling på det pedagogiske området.

Bøker av Per Lauvås