Velg format

På lager
kr 399

Utmattelse og utbrenthet

Klinikk, teori og behandling
Er det forskjell på utmattelse og utbrenthet, og hvordan skal vi forstå symptomene? Er vedvarende utmattelse og utbrenthet i ferd med å bli folkesykdommer? Hva er ME egentlig, og hvorfor er sykdommen ofte sentrum av diskusjoner? Denne boka søker å gi kunnskapsbaserte svar på slike spørsmål.

De siste årene er det kommet mye ny forskingsbasert kunnskap om de ulike formene for vedvarende utmattelse. Forskningen omfatter diagnostikk, årsaksfaktorer, forløp og behandling. Boka gir en samlet presentasjon av denne nye kunnskapen og gir også en kritisk vurdering av dens styrker og svakheter.

Utbrenthet er vedvarende utmattelse fremkalt av jobbkrav. Mange somatiske sykdommer og psykiske lidelser er også grunner til vedvarende utmattelse. Ved myalgisk encefalopati (ME) og kronisk tretthetssyndrom (CFS) kjenner vi bare delvis årsaksfaktorene, og vi mangler tester for å identifisere disse sykdommene.


Boka har en pasientrettet tilnærming. Pasienter som lider av vedvarende utmattelse og utbrenthet har rettigheter, behov for å bli lyttet til og forstått av hjelperne. Tiltak må tilpasses den enkeltes behov og funksjonsnivå i samarbeid med pårørende og helsetjenesten. Ivaretakelse av verdighet, autonomi og egenkraftmobilisering er sentralt.

Boka er primært skrevet for de som skal utrede og bistå pasienter med vedvarende utmattelse og utbrenthet, men kan også være til nytte for pårørende eller andre interesserte.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215069807
  • Utgivelsesdato: 18.09.2023
  • Bokgruppe: 893

Alv A. Dahl

Alv A. Dahl er pensjonert lege. Gjennom sine yrkesaktive år har han drevet klinisk forsking innen psykiatri og psykiske reaksjoner hos kreftoverlevere. Han har også skrevet fagbøker og redigert lærebøker innenfor dette fagfeltet.
Mer informasjon om forfatteren