Velg format

På lager
kr 419

Utvidet klasserom i naturfag

Undervisning på andre læringsarenaer kan fremme gode læringsprosesser og forståelse i naturfag. Men for mange kan det likevel oppleves som vanskelig å få til gode undervisningsopplegg utenfor klasserommet i en skolehverdag der både tid og ressurser er knappe.

I boken viser forfatterne hvilke muligheter som ligger i det utvidete klasserommet, og hvordan lærere kan designe undervisningsopplegg.

Rammefortellingen i boka handler om to klasser, en andreklasse i grunnskolen og geofagklasse i videregående skole, som fikk undervisning med utvidet klasserom i temaet bergarter. Ett år etter undervisningen viste det seg at andreklassingene løste bergartsoppgaven helt korrekt, mens elevene fra videregående skole slet med å bruke kunnskapen de hadde lært, til å løse den samme oppgaven. Med denne fortellingen som ramme diskuterer forfatterne forståelse, undervisningsdesign, oppdrag, undervisningsprogresjon, observasjon - og tolkningsverktøy og vurdering. De gir didaktiske råd som kan gi leseren et verktøy for å designe og studere undervisning i et utvidet klasserom.

Boken er skrevet for alle som jobber med undervisning i naturfag, herunder lærere, lærerstudenter, forskere og lærerutdannere.

Merethe Frøyland er leder ved Naturfagsenteret. Kari Beate Remmen er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 192
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027197
  • Utgivelsesdato: 04.07.2019
  • Bokgruppe: 219

Merethe Frøyland

Merethe Frøyland er leder av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. Hennes doktorgrad handlet om geologiundervisning i klasserommet, på museum og ute i naturen. Hun har ledet flere FoU-prosjekt som har handlet om å utvide klasserommet i naturfag.
Mer informasjon om forfatteren

Kari Beate Remmen

Kari Beate Remmen er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Doktorgraden hennes handlet om feltarbeid i geofag i skolen og hun har jobbet med flere prosjekter om å utvide klasserommet til andre læringsarenaer i naturfagene.
Mer informasjon om forfatteren