Kari Beate Remmen

Kari Beate Remmen

Kari Beate Remmen er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Doktorgraden hennes handlet om feltarbeid i geofag i skolen og hun har jobbet med flere prosjekter om å utvide klasserommet til andre læringsarenaer i naturfagene.

Bøker av Kari Beate Remmen