Velg format

kr 499

UtVite-modellen

Et utviklingsverktøy for redesign av vitensenterutstillinger
Installasjoner og interaktive utstillinger er kjernen i vitensentrenes virksomhet, da vitensentrene er steder der folk opplever, lærer og får innsikt i naturvitenskapelige spørsmål og samfunnsutfordringer.

Bevaring av kvalitet i vitensenterutstillinger krever kontinuerlig forbedring og utvikling. Denne håndboka presenterer en forskningsbasert modell for redesign av utstillinger: UtVite-modellen. Modellen er utviklet for og med vitensentrene gjennom et videreutdanningsstudium for ansatte ved vitensentre.

Denne boka vil være nyttig for alle som jobber med å designe populærvitenskapelige installasjoner og utstillinger. Håndboka er utformet slik at du og dine kollegaer raskt skal kunne ta verktøyet som presenteres, i bruk. Den veileder dere gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig redesign.

Merethe Frøyland (f. 1966) er naturfagdidaktiker og leder av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo, Dagny Stuedahl (f. 1962) er professor i mediedesign ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet, og Victoria Sandberg (f. 1973) er adjunkt med tilleggsutdanning.

Informasjon om boka

  • Sider: 92
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031095
  • Utgivelsesdato: 31.08.2018
  • Bokgruppe: 229

Merethe Frøyland

Merethe Frøyland er leder av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. Hennes doktorgrad handlet om geologiundervisning i klasserommet, på museum og ute i naturen. Hun har ledet flere FoU-prosjekt som har handlet om å utvide klasserommet i naturfag.
Mer informasjon om forfatteren

Dagny Stuedahl

Dagny Stuedahl er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet ¿ storbyuniversitetet. Hun forsker på designprosesser i museer og vitensentre.
Mer informasjon om forfatteren

Victoria Sandberg

Victoria Sandberg er adjunkt med tilleggsutdanning. Hennes fagområder er matematikk, vitensenterpedagogikk og pedagogisk veiledning. Hun var med å realisere Vitenfabrikken i Sandnes (2008), var prosjektleder for vitensenteret på Campus Ås (2012) og ledet realiseringen av Matemateket i Moss (2017).
Mer informasjon om forfatteren