Dagny Stuedahl

Dagny Stuedahl

Dagny Stuedahl er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet ¿ storbyuniversitetet. Hun forsker på designprosesser i museer og vitensentre.

Bøker av Dagny Stuedahl