Velg format

kr 429

Vannressurser

Uten vann - intet liv. Knapphet på vann er i ferd med å begrense menneskenes velferd og velstand. Forurensning, ujevn fordeling, et endret klima – for å forstå hva som skjer med vårt vannmiljø og våre vannressurser, trenger vi viten om både naturlige prosesser og menneskelige inngrep.

Informasjon om boka

  • Sider: 232
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215000978
  • Utgivelsesdato: 21.08.2002
  • Bokgruppe: 219

Arne Tollan

Arne Tollan (f. 1938) står bak vel 100 publikasjoner om hydrologi, vannforvaltning og miljøspørsmål. Han har blant annet vært avd.dir og senere seniorrådgiver for Hydrologisk avdeling, Norges vassdrags- og energidirektorat. Han har også vært involvert i tallrike bistandsoppdrag relatert til vannressurser og vannforvaltning i land i Asia, Afrika og Europa.
Mer informasjon om forfatteren