Arne Tollan

Arne Tollan

Arne Tollan (f. 1938) står bak vel 100 publikasjoner om hydrologi, vannforvaltning og miljøspørsmål. Han har blant annet vært avd.dir og senere seniorrådgiver for Hydrologisk avdeling, Norges vassdrags- og energidirektorat. Han har også vært involvert i tallrike bistandsoppdrag relatert til vannressurser og vannforvaltning i land i Asia, Afrika og Europa.

Bøker av Arne Tollan