Velg format

kr 899
Forventet i salg 12.01.2023

Varemerkeloven

Lovkommentar
Varemerkeloven er et sentralt regelverk på immaterialrettens område. Loven er inndelt i tolv kapitler.

Et varemerke er et navn, en logo eller et annet kjennetegn som brukes for å skille varer og tjenester fra hverandre. Varemerkeloven definerer hva som kan være et varemerke, hvordan retten til et varemerke oppstår, hvordan man kan registrere et varemerke, hvilke vilkår som kreves og hvilke rettigheter et beskyttet varemerke gir innehaveren.

Videre reguleres kollisjonstilfeller mellom varemerker og andre navn, og hvilke sanksjoner det medfører å gjøre inngrep i en annens rett etter loven.

Loven beskriver også hvordan retten kan tapes eller overdras, og hvordan og når den kan opphøre.

Lovkommentaren gir grundige kommentarer til alle bestemmelsene i loven. Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med varemerkerett.

Tore Lunde er professor i rettsvitenskap ved UiB. I 2001 ble han dr. juris med avhandlingen «Statlig styring og EØS-rettslige skranker». Lunde har tidligere erfaring som advokat og dommer. Han har i sin karriere særlig arbeidet med markedsrett og konkurranserett. I perioden 2014-2017 var han leder av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning. Han har fra 2009 vært leder av Markedsrådet.

Inger Berg Ørstavik er professor ved Det juridiske fakultet ved UiO. Hun ble ph.d. i 2010 med avhandlingen «Innovasjonsspiralen - patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser». Ørstavik har tidligere erfaring fra Regjeringsadvokaten og fra advokatfirmaet Schjødt. Hun arbeider særlig med immaterialrett, konkurranserett, kontraktsrett og formuerett. Hun er styremedlem i Nordic Semiconductor ASA og leder Matbransjens Faglige Utvalg.

Informasjon om boka

  • Sider: 300
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215046761
  • Utgivelsesdato: 12.01.2023
  • Bokgruppe: 221

Tore Lunde

Tore Lunde er professor i rettsvitenskap ved UiB. I 2001 ble han dr. juris med avhandlingen «Statlig styring og EØS-rettslige skranker». Lunde har tidligere erfaring som advokat og dommer. Han har i sin karriere særlig arbeidet med markedsrett og konkurranserett.

I perioden 2014-2017 var han leder av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning. Han har fra 2009 vært leder av Markedsrådet.
Mer informasjon om forfatteren

Inger Berg Ørstavik

Inger Berg Ørstavik er professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Hun ble ph.d. i 2010 med avhandlingen «Innovasjonsspiralen - patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser». Avhandlingen ble premiert med H.M. Kongens gullmedalje. Ørstavik har erfaring fra Regjeringsadvokaten og fra advokatfirmaet Schjødt og arbeider med immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett. Hun har bred erfaring med undervisning og formidling og har blant annet undervist i internasjonale menneskerettigheter ved Fudan University i Shanghai, Kina.
Mer informasjon om forfatteren