Tore Lunde

Tore Lunde

Tore Lunde er professor i rettsvitenskap ved UiB. I 2001 ble han dr. juris med avhandlingen «God forretningsskikk næringsdrivande imellom». Lunde har tidligere erfaring som advokat, dommer, voldgiftsdommer og medlem av flere granskningsutvalg og tvisteløsningsorganer. Han har særlig arbeidet med markedsrett, immaterialrett og konkurranserett. Han har vært leder av Markedsrådet, medlem av Klagenemnda for industrielle rettigheter og medlem av Konkurranseklagenemnda.

Bøker av Tore Lunde