Velg format

På lager
kr 399

Varsling

Med utgangspunkt i helsetjenesten

Informasjon om boka

  • Sider: 232
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035345
  • Utgivelsesdato: 30.03.2020
  • Bokgruppe: 213
Med egen varslingssak fra 2014 som bakteppe belyser Målfrid J. Frahm Jensen varsling i offentlig sektor på prinsipielt grunnlag.

Vi får innblikk i to konkrete pasienthistorier som dannet grunnlaget for Frahm Jensens varslinger til tilsynsmyndighetene. Frahm Jensen beskriver det dilemmaet hun kjente på ved å varsle og de gjengjeldelsene hun ble utsatt for. Hun beskriver også medias rolle underveis.

Målfrid J. Frahm Jensen har fått med seg fem andre fagpersoner som skriver hvert sitt kapittel. Jurist Olav Molven, journalist Ellen Ophaug, organisasjonspsykolog og jurist Jan Gunnar Kaaresen, advokat Kari Breirem og advokat Jon Wessel-Aas skriver om temaet varslingsplikt og pasientsikkerhet, innsynsrett og forvaltning, arbeidsmiljø og -kultur, ytringsfrihet og manglende varslervern.

Det er grunn til å tro at prosessen som varslere utsettes for, er ganske lik uansett hvilken sektor varselet kommer i; helse- og omsorgstjenestene, justis- og politietaten, innen utdanning eller i en annen offentlig sektor.

Boken er aktuell som utgangspunkt for undervisning ved helse- og sosialutdanningene. Boken egner seg også for ledere på ulike nivåer.

«Denne boken bør alle som er opptatt av ytringsfrihet, varsling og varslervern lese.»
Rolf Magnus Grung, vernepleier.no

«Ytterst velskrevet og engasjerende bok om hva som kan skje hvis du varsler i psykisk helsevern.»
Odd Volden, Mad i Norway

«Dette er en bok som nok mange vil ha problemer med å legge til side før en er kommet til siste side [...] Boken anbefales.»
Eli Berg, Utposten 4, 2020

Målfrid J Frahm Jensen

Mer informasjon om forfatteren

Målfrid J. Frahm Jensen

Målfrid J. Frahm Jensen er hjelpepleier, forfatter og skribent. Hun arbeidet som erfaringskonsulent ved Stavanger universitetssjukehus fra 2009 til 2015. Frahm Jensen har gjennom mange år vært en viktig og uredd forkjemper for bedring av pasienters rettigheter og ytringsfrihet i psykisk helsevern. I 2015 ble hun tildelt Tabuprisen og Ytringsfrihetsprisen for sitt arbeid innen fagfeltet psykisk helse.
Mer informasjon om forfatteren