Målfrid J. Frahm Jensen

Målfrid J. Frahm Jensen

Målfrid J. Frahm Jensen er hjelpepleier, forfatter og skribent. Hun arbeidet som erfaringskonsulent ved Stavanger universitetssjukehus fra 2009 til 2015. Frahm Jensen har gjennom mange år vært en viktig og uredd forkjemper for bedring av pasienters rettigheter og ytringsfrihet i psykisk helsevern. I 2015 ble hun tildelt Tabuprisen og Ytringsfrihetsprisen for sitt arbeid innen fagfeltet psykisk helse.