Velg format

På lager
kr 1 649

Vegtrafikkloven

Lovkommentar 6. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 928
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029894
  • Utgivelsesdato: 29.04.2019
  • Bokgruppe: 221
Boka gir en samlet kommentar til vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften og inneholder dessuten redegjørelser for mye av det øvrige forskriftsverket på vegtrafikkens område.

Kommentarutgaven foreligger nå i 6. reviderte utgave. Denne utgaven er i sin helhet revidert og ajourført med regelverksendringer og ny rettspraksis, samtidig som noen av kommentartekstene er omskrevet og forbedret, blant annet kommentaren til vegtrafikkloven § 3.

En samlet oversikt over endringer i vegtrafikkloven siden 1965 er tatt inn som et eget vedlegg. Boka inneholder også blant annet doms- og stikkordregister.

Som egne vedlegg er det i denne utgaven av boka tatt inn en kort omtale av loven om intelligente transportsystemer (ITS-loven) og loven om selvgående kjøretøyer.

Boka er forsøkt ajourført per 1. januar 2019.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Bjørn Edvard Engstrøm

Bjørn Edvard Engstrøm er født i 1948 og var fra 2007 lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Ekstraordinær lagdommer fra 2018. Han er cand.jur. fra UiO 1974 og har tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling, rederiet Fred. Olsen & Co og i SpareBank 1 Gruppen AS. Han har vært vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, vernepliktig krigsadvokat og dommerfullmektig
Mer informasjon om forfatteren