Velg format

På lager
kr 599

Velferdsstatens økonomi

Innføring i samfunnsøkonomi for helse- og sosialfagsstudenter. 2. utgave
Samfunnsøkonomien er viktig for å forstå offentlig økonomi og økonomisk politikk. Den står sentralt for å forstå sammenhengen mellom økonomisk politikk og det at noen får helseproblemer og sosiale problemer. Forståelsen av disse sammenhengene har stor betydning for yrkesutøvelsen til helse- og sosialarbeidere.

Velferdsstatens økonomi er skrevet i en politisk-økonomisk tradisjon, der både økonomisk utvikling og sosiale problemer forstås som et samspill av økonomiske og politiske faktorer. Forfatterne belyser teorien med aktuell statistikk og konkrete eksempler. Kapitlene i boka spenner fra mikroøkonomiske emner som levekår og prisdannelsen i markedet, til makroøkonomiske emner som det økonomiske systemet og sammenhengen mellom den pågående globaliseringen og velferdsordningene.

Denne nye utgaven er oppdatert på alle fakta, reformer og den politiske situasjonen. Det gjelder spesielt folketrygden, boligpolitikk, utstøting av arbeidsmarkedet og økonomisk politikk i en tid med finanskrise i Europa.

Velferdsstatens økonomi er en innføringsbok i samfunnsøkonomi for studenter ved bachelorstudiene i helse- og sosialfag. Den vil også være et nyttig redskap for deltakere i den politiske debatten.

Peder Martin Lysestøl er sosialøkonom og førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han skrevet flere fagbøker og artikler om internasjonal politikk og økonomi.

Eilef A. Meland er førstelektor i offentlig økonomi og forvaltning ved Universitetet i Stavanger. Han har også gjennom verv som stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen erfaring fra offentlig budsjettering og økonomisk politikk.

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215020938
  • Utgivelsesdato: 22.10.2012
  • Bokgruppe: 213

Eilef Meland

Eilef A. Meland er førstelektor i offentlig økonomi og forvaltning ved Universitetet i Stavanger. Han har også gjennom verv som stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen erfaring fra offentlig budsjettering og økonomisk politikk.
Mer informasjon om forfatteren

Peder Martin Lysestøl

Peder Martin Lysestøl (f. 1942) er sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har lang undervisningserfaring innenfor helse- og sosialfag og internasjonal økonomi, og har hatt studieopphold i Beograd, Kairo og Manila. I 1969 startet han palestinaarbeidet i Norge, og ga deretter ut "Palestinerne, historie og frigjøringskamp" (1973). Forfatteren har med bakgrunn i forskning utgitt flere fagbøker og rapporter innenfor området uformell økonomi og arbeidsløshet.
Mer informasjon om forfatteren