Peder Martin Lysestøl

Peder Martin Lysestøl

Peder Martin Lysestøl (f. 1942) er sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har lang undervisningserfaring innenfor helse- og sosialfag og internasjonal økonomi, og har hatt studieopphold i Beograd, Kairo og Manila. I 1969 startet han palestinaarbeidet i Norge, og ga deretter ut "Palestinerne, historie og frigjøringskamp" (1973). Forfatteren har med bakgrunn i forskning utgitt flere fagbøker og rapporter innenfor området uformell økonomi og arbeidsløshet.

Bøker av Peder Martin Lysestøl