Velg format

På lager
kr 499

Verdipedagogikk i barnehagen

Norge er et pluralistisk samfunn, og i barnehagen blir det kommunisert en rekke ulike verdier mellom barn og voksne. Hvilke verdier preger så barnehagehverdagen, og hvilke dilemmaer kan oppstå i de ansattes verdipedagogiske arbeid?
Forfatterne ønsker å bidra til denne diskusjonen ved å formidle kunnskap fra et fireårig aksjonsforskningsprosjekt. Studien tar utgangspunkt i Habermas kommunikative teori og bruker ulike metodologiske tilnærminger. I boken belyses det komplekse arbeidet med verdier som pågår i hverdagens mange møter mellom voksne og barn, for eksempel i garderoben og leken. Videre ser vi hvilke refleksjonsprosesser et slikt arbeid kan sette i gang hos personalet. Avslutningsvis trekker forfatterne opp samfunnsmessige perspektiver på barnehagens arbeid med verdier.

Boken henvender seg til fagfolk i barnehagen, studenter, forskere og andre med interesse for barnehagesektoren.

Alle forfatterne arbeider ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024516
  • Utgivelsesdato: 18.09.2015
  • Bokgruppe: 215

Eva Marianne Johansson

Professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring med forskning om barns læring i barnehage og tidlige skoleår. Eva har medvirket i et stort antall nasjonale og internasjonale studier og har publisert en rekke artikler og bøker, både i Norge og i Sverige.
Mer informasjon om forfatteren

Berit Zachrisen

Berit Zachrisen er tilsatt som førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanningen, Universitetet i Stavanger. Zachrisens forskningsinteresse er knyttet til lek og flerkulturell pedagogikk i barnehagen. I 2013 fullførte hun sin doktorgrad om Interetniske møter i barnehagen. Zachrisen har deltatt i nordiske og internasjonale forskningsprosjekter innenfor de aktuelle forskningsfeltene. Hun har publisert flere artikler, bokkapitler og bøker innenfor sine forskningsfelt.
Mer informasjon om forfatteren

Berit Tofteland

Berit Tofteland er universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, hvor hun underviser i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Undervisningsområdene hennes er i hovedsak knyttet til verdier og relasjoner, med særlig vekt på arbeidet med de yngste i barnehagen. Hun har i flere år vært mentor for utviklingsarbeider om verdier i barnehagen og har også mange års erfaring som barnehagelærer.
Mer informasjon om forfatteren

Monika Röthle

Monika Röthle er utdannet barnehagelærer og førstelektor ved Universitet i Stavanger, der hun har undervist i barnehagelærerutdanningen fra 1985. Hennes faglige interessefelt er barnehagehistorie, temaarbeid, små barns lek og verdier i barnehagen. Hun har publisert artikler i norske og internasjonale tidsskrift og vært medredaktør av Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2005/2013) og Ny rammeplan ¿ ny pedagogikk? (2007). Videre har hun sammen med Elisabeth Ianke Mørkeseth ledet EU-prosjektet TODDLER (2010-2013), der de blant annet står bak filmen Parental Involvement, om foreldresamarbeid i åpen barnehage.
Mer informasjon om forfatteren

Kristin Fugelsnes

Kristin Fugelsnes er universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, hvor hun underviser i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Hennes faglige interessefelt er profesjonsetikk, forskningsetikk og omsorg.
Mer informasjon om forfatteren