Berit Zachrisen

Berit Zachrisen

Berit Zachrisen er tilsatt i en postdoktorstilling i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. I 2013 fullførte hun sin doktorgrad om «Interetniske møter i barnehagen» ved den samme institusjonen.

Bøker av Berit Zachrisen