Velg format

kr 699
Forventet i salg 28.02.2022

Vergemålsloven

Fremtidsfullmakter mv. Lovkommentar
Boken er først og fremst en kommentarutgave til vergemålsloven kapittel 10 om fremtidsfullmakter, men som den første boken på norsk om fremtidsfullmakter tar den også sikte på å presentere et nytt lovområde for en bredere brukergruppe bestående av advokater, rettshjelpere, lekfolk og studenter.

Boken er lettlest og har en pedagogisk fremstilling inkludert en gjennomgang av sentrale kilder, hensyn og resonnementer på dette rettsområdet, noe som gjør den egnet så vel for studenter som for personer som ønsker å skrive sin egen fremtidsfullmakt. Boken kombinerer det dyptpløyende med det praktiske, hvilket er særlig nyttig for advokater og andre profesjonelle brukergrupper.

Boken består av to hoveddeler. Del I gir oversikt over reglene på området på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. Denne delen behandler også møtepunktene mellom reglene for fremtidsfullmakter og reglene for alminnelige fullmakter, arverett og familierett med videre. Bokens del II har en klassisk lovkommentaroppbygning.

Informasjon om boka

  • Sider: 250
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031538
  • Utgivelsesdato: 28.02.2022
  • Bokgruppe: 221

Katrine Kjærheim Fredwall

Ph.d. Katrine Kjærheim Fredwall er lovrådgiver i lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Her har hun blant annet ansvar for fagområdet fremtidsfullmakter. Fredwall underviser også i familie- og arverett ved Juridisk fakultet ved Universitet i Oslo og har tidligere arbeidet i advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund.
Mer informasjon om forfatteren