Katrine Kjærheim Fredwall

Katrine Kjærheim Fredwall

Ph.d. Katrine Kjærheim Fredwall er lovrådgiver i lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Her har hun blant annet ansvar for fagområdet fremtidsfullmakter. Fredwall underviser også i familie- og arverett ved Juridisk fakultet ved Universitet i Oslo og har tidligere arbeidet i advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund.

Bøker av Katrine Kjærheim Fredwall