Velg format

På lager
kr 299

Vitenskapsteori for helsefagene

Boken belyser kunnskapsmangfoldet i helsefagene, og dekker læringsmålene i vitenskapsteori for studenter i helsefagene på universitets- og høgskolenivå.


Del 1 handler om premisser for og særtrekk ved objektiv, målbar kunnskap om helse og sykdom. Del 2 drøfter kunnskap som verken bygger på kvantifisering og beregning eller på objektivering av kroppen: Man ikke bare har en sykdom; man er syk. Del 3 er viet allmenne vitenskapsteoretiske problemstillinger. Hvilke trekk er felles for kunnskapsformene vi kaller vitenskapelige, og hvordan kan vitenskapelig utvikling og framskritt forstås?

Åge Wifstad er førsteamanuensis i medisinsk filosofi ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215033136
  • Utgivelsesdato: 01.06.2019
  • Bokgruppe: 893

Åge Wifstad

Åge Wifstad (f. 1956) er førsteamanuensis i medisinsk filosofi ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Han har lang erfaring fra etikkundervisning for helsefagstudenter.
Mer informasjon om forfatteren