Aage Thor Falkanger

Aage Thor Falkanger

Aage Thor Falkanger er dommer i Høyesterett. Han har tidligere vært sivilombud, lagdommer og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han har skrevet God tro (doktoravhandling 1999), Lagmann og lagting i Hålogaland gjennom 1000 år (2007) og Maritime Casualties and Intervention (2011).

Bøker av Aage Thor Falkanger