Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy er professor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hun har publisert artikler og bøker om tekstkritikk, bokhistorie, edisjonsfilologi, litteraturhistorie, bildebokmediet og utfordrende tematikker og tabuer. Hennes siste bokutgivelse er Samtidslitterære alderdommer (Universitetsforlaget, 2020).

Bøker av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy