Andreas Drolsum Haraldsrud

Andreas Drolsum Haraldsrud

Andreas Haraldsrud har jobbet som lektor i videregående skole i flere år. Han har bred undervisningserfaring fra fagene kjemi, fysikk, naturfag, programmering og matematikk. Han har også lagd læreplan og lærebok til faget programmering og modellering X. For tiden er han ansatt ved Universitetet i Oslo i en forsknings- og undervisningsstilling ved Center for Computing in Science Education (CCSE).

Bøker av Andreas Drolsum Haraldsrud