Andreas Drolsum Haraldsrud

Andreas Drolsum Haraldsrud

Andreas D. Haraldsrud er universitetslektor ved Centre for Computing in Science Education (CCSE) ved UiO og jobber i tillegg som lektor i kjemi, fysikk og matematikk ved Valler videregående skole. Han har skrevet lærebøker i programmering og arbeider med integrering av modellering og numeriske beregninger i kjemi.

Bøker av Andreas Drolsum Haraldsrud